حجاب و پوشش

استفاده از کرم بودار و ادکلن در مکان های عمومی یا در برابر نامحرم [حجاب و پوشش]

حکم شرعی استفاده از کرم بودار و ادکلن در برابر نامحرم

 

سؤال:

الف) استعمال ادکلن و کرم بودار در مکان های عمومی برای بانوان چه حکمی دارد؟

ب) در صورتی که بداند استشمام بوی خوش او موجب تحریک نامحرم می شود، مسأله مذکور چه حکمی دارد؟

 

امام خمینی (رحمت الله علیه):

عطر زدن اشکال ندارد ولی اگر عطر زدن بانوان موجب مفسده و تحریک باشد ، جائز نیست. [1]

 

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (حفظه الله تعالی):

الف) بسمه تعالی. اگر موجب جلب نظر نامحرم و مستلزم مفسده باشد (یا ممکن است نامحرم استشمام ­کند و تحریک شود) جایز نیست.

ب)بسمه تعالی. حکم معلوم شد. [2]

 

آیت الله العظمی اراکی (رحمت الله علیه):

عطر زدن اشکال ندارد ولی اگر عطر زدن بانوان موجب مفسده و تحریک باشد ، جائز نیست. [3]

 

آیت الله العظمی بهجت (رحمت الله علیه):

الف)بسمه تعالی. چون معرضیت لذت دارد جایز نیست.

ب) بسمه تعالی.معلوم شد که حرام است. [4]

 

آیت الله العظمی تبریزی (رحمت الله علیه):

الف و ب) بسمه تعالی. چنانچه زن ادکلن و مثل آن که موجب جلب نظر اجانب و توجه نامحرم به او می شود استعمال کرده خارج شدن از منزل با آن حال جایز نیست در صورتیکه معرض دید اجانب باشد. والله العالم [5]

 

آیت الله العظمی سیستانی (حفظه الله تعالی):

الف) در صورتی که این عمل نوعاً و به طور معمول موجب تحریک شهوت و به گناه افتادن مردان می­گردد یا زن به همین قصد خود را معطّر کرده، جایز نیست. ولی اگر به قصد فریفتن و جلب نظر مردان نباشد و موجب تحریک هم نشود، اشکال ندارد.

ب)در این فرض جایز نیست. [6]

 

آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (حفظه الله تعالی):

الف) مجرد استعمال آنها اشکال ندارد. والله العالم

ب)اگر بمنظور تحریک نامحرم نباشد قطعا حرام است و اگر بداند که موجب تحریک می شود هرچند قصد آنرا نداشته باشد اولی و احوط ترک است . و الله العالم  [7]

 

آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (رحمت الله علیه):

الف) در صورتی که موجب توجه و تحریک نامحرم شود جایز نیست. [8]

 

آیت الله العظمی گلپایگانی (رحمت الله علیه):

در صورتی که عطر زدن به قصد جلب توجه نامحرم باشد، اشکال دارد. [9]

 

آیت الله العظمی مکارم شیرازی (حفظه الله تعالی):

الف) از این کار در روایات اسلامی نهی شده است[10]، ولی چنانچه مقدار کمی برای از بین بردن بوی عرق و مانند آن بزند مانعی ندارد.

ب) اشکال آن بیشتر است. [11]

 

آیت الله العظمی نوری همدانی (حفظه الله تعالی):

الف) بسمه تعالی. سلام علیکم. جواب الف و ب جایز نیست. [12]

 

آیت الله العظمی وحید خراسانی (حفظه الله تعالی):

الف) بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

ب) درفرض سؤال جایز نیست. [13]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] احکام ازدواج، ص194 / موسوعه فقهی تحقیقات و استفتائات واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، مجموعه احکام11 ، قسمت زینت، ص78 / گزیده مسائل مبتلا به و استفتائات جدید (2) ، احکام بانوان، واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، ص261

[2] رساله آموزشی، ج2، درس75: پوشش، ص360، م9 / استفتائات سایت معظم له، بخش پاسخ به سؤالات شرعی مخاطبان درباره احکام پوشش و آرایش، س30 / موسوعه فقهی تحقیقات و استفتائات واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، مجموعه احکام11 ، قسمت زینت، ص78 / گزیده مسائل مبتلا به و استفتائات جدید (2) ، احکام بانوان، واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، ص262

خواندن  حضور در مقابل نامحرم باحجاب کامل ولی بدون چادر
[3] احکام روابط زن و مرد، ص126، س137 / موسوعه فقهی تحقیقات و استفتائات واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، مجموعه احکام11 ، قسمت زینت، ص78 / گزیده مسائل مبتلا به و استفتائات جدید (2) ، احکام بانوان، واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، ص261

[4] موسوعه فقهی تحقیقات و استفتائات واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، مجموعه احکام11 ، قسمت زینت، ص78 / گزیده مسائل مبتلا به و استفتائات جدید (2) ، احکام بانوان، واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، ص262

[5] موسوعه فقهی تحقیقات و استفتائات واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، مجموعه احکام11 ، قسمت زینت، ص78 / گزیده مسائل مبتلا به و استفتائات جدید (2) ، احکام بانوان، واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، ص262

[6] توضیح المسائل جامع، ج4، ص51، م51 / استفتائات آیت الله سیستانی، ویژه نمایندگان، دفتر قم، بااستفاده از ص222 / سایت کلیشه (سایت اختصاصی آیت الله سیستانی)، ویژه نمایندگان معظم له، بخش “استفتائات نجف”، س60079 و س29007 و بخش “کلیشه” / موسوعه فقهی تحقیقات و استفتائات واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، مجموعه احکام11 ، قسمت زینت، ص78 / گزیده مسائل مبتلا به و استفتائات جدید (2) ، احکام بانوان، واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، ص263

[7] موسوعه فقهی تحقیقات و استفتائات واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، مجموعه احکام11 ، قسمت زینت، ص79 / گزیده مسائل مبتلا به و استفتائات جدید (2) ، احکام بانوان، واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، ص263

[8] موسوعه فقهی تحقیقات و استفتائات واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، مجموعه احکام11 ، قسمت زینت، ص79 / گزیده مسائل مبتلا به و استفتائات جدید (2) ، احکام بانوان، واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، ص263

[9] احکام روابط زن و مرد، ص126، س137 / موسوعه فقهی تحقیقات و استفتائات واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، مجموعه احکام11 ، قسمت زینت، ص79 / گزیده مسائل مبتلا به و استفتائات جدید (2) ، احکام بانوان، واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، ص263

[10] فروع کافی، ج5، ص518

[11] احکام ویژه (600 مسأله مورد نیاز)، ص 126، م 441 / بخشی از مسائل کثیر الابتلاء، ویژه نمایندگان معظم له، ص10، م126 / موسوعه فقهی تحقیقات و استفتائات واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، مجموعه احکام11 ، قسمت زینت، ص79 / گزیده مسائل مبتلا به و استفتائات جدید (2) ، احکام بانوان، واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، ص264

[12] موسوعه فقهی تحقیقات و استفتائات واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، مجموعه احکام11 ، قسمت زینت، ص79 / گزیده مسائل مبتلا به و استفتائات جدید (2) ، احکام بانوان، واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، ص264

[13] موسوعه فقهی تحقیقات و استفتائات واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، قم، مجموعه احکام11 ، قسمت زینت، ص79

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا