تغییر فتاوا و نظرات جدید رهبری

این قسمت با مشورت و تحت اشراف بعض نمایندگان رسمی و اعضای استفتاءات مقام معظم رهبری برای اطلاع رسانی از نظرات جدید و عدول و تغییر فتاوای معظم له می باشد.

دکمه بازگشت به بالا