• امروز : پنج شنبه - ۳ فروردین - ۱۴۰۲

افطار

۱۶مهر

تکلیف زن باردار و شیرده برای روزه گرفتن

خانم بارداری که زایمان او نزدیک است یا شیرده‌ای که شیر او کم است، اگر روزه برای خودش یا بچه ضرر دارد، یا خوف ضرر دارد و خوف وی هم دارای منشأ عقلایی باشد، روزه بر او واجب نیست و باید افطار نماید. امّا باید بعداً قضای آن‌ها را به جا آورد. و در خصوص […]