• امروز : جمعه - ۷ بهمن - ۱۴۰۱

اجاره

۱۶مهر

متن قرارداد شرعی بیع و شرط اجاره (راه حلی برای سود دادن و سود گرفتن شرعی)

بیع و شرط‌‌‌ اجاره: يعنی فرد شیئی را به بیع و شرط بخرد و بعد آنرا به شخص فروشنده اجاره دهد تا از این طریق سود ببرد. مثال: فردی پنجاه میلیون تومان پول دارد و می‌خواهد سود بگیرد و کاسب‌کاری هم نیاز به پول دارد، کاسب‌کار مغازه‌ای به قیمت سیصد میلیون تومان دارد که یک دانگ […]