• امروز : جمعه - ۴ فروردین - ۱۴۰۲

15 رجب الاصب

۱۶مهر

مقدار آیة الکرسی در نمازها و اعمال مستحبی / لزوم قرائت آیه اول یا ۳ آیه

پرسش: در بعضی نمازهای مستحبی، مثل نماز شب ۱۱ رجب الاصب، یا لیلة الدفن یا دیگر اعمال مستحبی، مثل اعمال ام‌داوود در ۱۵ رجب الاصب، دستور به خواندن آیة الکرسی شده است. آیا فقط آیه اول (آیه ۲۵۵ بقره) تا عبارت “وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ” کفایت می‌کند، یا باید هر سه آیه تا عبارت “هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ” […]