• امروز : یکشنبه - ۱۳ آذر - ۱۴۰۱

15 رجب الاصب

۱۶مهر

مقدار آیة الکرسی در نمازها و اعمال مستحبی / لزوم قرائت آیه اول یا ۳ آیه [نمازهای مستحبی] [رجب الاصب]

سؤال: در بعضی نماز های مستحبی، مثل نماز شب ۱۱ رجب الاصب، یا لیلة الدفن یا دیگر اعمال مستحبی، مثل اعمال ام داوود در ۱۵ رجب الاصب، دستور به خواندن آیة الکرسی شده است. آیا فقط آیه اول ( آیه ۲۵۵ بقره) تا عبارت “وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ” کفایت می کند، یا باید هر سه آیه تا […]