• امروز : پنج شنبه - ۳ فروردین - ۱۴۰۲

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِالرَّحْمَةِ الَّتِي سَبَقَتْ غَضَبَكَ

۱۶مهر

دعای قبل از خوردن غذا برای رفع اثرات وضعی

دعایی که “قبل از خوردن غذا” خوانده می شود و برای “رفع اثر وضعی” بی اثر نیست: نکته: برای رفع اثرات سوء غذا، مثل اینکه مسائل شرعی را کاملاً رعایت کرده ایم، ولی در واقع شاید این حیوان ذبح شرعی نشده است، یا این مال زکوی است، یا خمس آن پرداخت نشده است یا از راه ربا یا […]