• امروز : جمعه - ۴ فروردین - ۱۴۰۲

اعلام انزجار

۰۱آبان

چند استفتاء پیرامون راهپیمایی – مطابق با فتاوای آیت الله مکارم شیرازی [راهپیمایی]

چند استفتاء و نکته از حضرت آیت الله مکارم شیرازی درباره ي “شركت در راهپیمایی”   مواردی که اطاعت از شوهر واجب نیست سؤال: در چه مواردی اطاعت از شوهر واجب نیست؟ جواب: در مواردی اطاعت از شوهر لازم نیست که با انجام اموری مانند واجبات (حج واجب، صله رحم نسبت به پدر و مادر […]