• امروز : جمعه - ۴ فروردین - ۱۴۰۲

اصطلاح

۲۸مهر

اصطلاحات فقهی مقام معظم رهبری [اصطلاحات فقهی]

الف واژه و اصطلاح تعريف و توضيح آب جارى آبى است كه از زمين بجوشد و جريان داشته باشد؛ مانند آب چشمه و قنات. آب قليل آبى است كه از كر كمتر باشد و از زمين هم نجوشد. آب كُر مقدار معينى از آب است كه اگر در ظرفى به درازا و پهنا و گودى […]