• امروز : جمعه - ۴ فروردین - ۱۴۰۲

اصطلاحات

۲۸مهر

اصطلاحات فقهی آیت الله سیستانی [اصطلاحات فقهی]

الف   آب جاری                 آبی است كه از زمين بجوشد و جريان داشته باشد مانند آب چشمه و قنات. آب قليل                 آبی است كه از كر كمتر باشد و از زمين هم نجوشد. آب كُر                    مقدار معينی از آب است كه اگر در ظرفی به حجم ۳۶ وجب مكعّب ریخته شود، آن را پر كند […]