• امروز : دوشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۲

اصطلاحات فقهی

۲۸مهر
اصطلاحات فقهی آیت الله سیستانی [اصطلاحات فقهی]

اصطلاحات فقهی آیت الله سیستانی [اصطلاحات فقهی]

الف   آب جاری                 آبی است كه از زمين بجوشد و جريان داشته باشد مانند آب چشمه و قنات. آب قليل                 آبی است كه از كر كمتر باشد و از زمين هم نجوشد. آب كُر                    مقدار معينی از آب است كه اگر در ظرفی به حجم ۳۶ وجب مكعّب ریخته شود، آن را پر كند […]

۲۸مهر
اصطلاحات فقهی مقام معظم رهبری [اصطلاحات فقهی]

اصطلاحات فقهی مقام معظم رهبری [اصطلاحات فقهی]

الف واژه و اصطلاح تعريف و توضيح آب جارى آبى است كه از زمين بجوشد و جريان داشته باشد؛ مانند آب چشمه و قنات. آب قليل آبى است كه از كر كمتر باشد و از زمين هم نجوشد. آب كُر مقدار معينى از آب است كه اگر در ظرفى به درازا و پهنا و گودى […]