• امروز : دوشنبه, ۱۰ مهر , ۱۴۰۲

ازدواج دختر باکره

۱۶مهر
اذن ولیّ در ازدواج دختر باکره به مناسبت ۱ ذی‌الحجة الحرام روز ازدواج

اذن ولیّ در ازدواج دختر باکره به مناسبت ۱ ذی‌الحجة الحرام روز ازدواج

مسئله: در ازدواج با دختر باکره‌ی بالغه ی غیر رشیده، به فتوای تمام مراجع، اذن از ولیّ دختر (۱) لازم است و بدون اذن ولیّ دختر، عقد باطل است. امّا اگر دختر، باکره و رشیده و بالغه باشد و مصلحت خود را تشخیص دهد: امام راحل، آیات عظام: نوری همدانی (۲)، شبیری زنجانی: بنا بر فتوا، اذن لازم است (وضعاً و تکلیفاً) (۳) […]