چند استفتاء و نکته از مقام معظم رهبري حضرت آیت الله خامنه ای درباره ي “شركت در راهپیمایی”

سامانه پاسخگویی سوالات شرعی