چند استفتاء و نکته از حضرت آیت الله مکارم شیرازی درباره ي “شركت در راهپیمایی”

سامانه پاسخگویی سوالات شرعی