• امروز : پنج شنبه - ۳ فروردین - ۱۴۰۲

دسته بندی : کلیپ احکام

حکم شرعی دفاع از خود و دیه آن ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۵

حکم شرعی دفاع از خود و دیه آن

حکم شرعی طهارت و وسواس ۱۹ دی ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۹

حکم شرعی طهارت و وسواس

حکم شرعی خون در نماز ۱۵ آذر ۱۴۰۱ - ۱۸:۳۲

حکم شرعی خون در نماز

تزریقات در حال روزه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ - ۱۸:۲۹

تزریقات در حال روزه